Peter Bodenham, visual artist

Archive for January, 2014

Ceramics Review

Sunday, January 12th, 2014

 

Coffee bowl in this months Ceramics Review

Aur / Gold exhibition Craft in the Bay, Cardiff

Friday, January 10th, 2014

 

 

 

Now completing work for the Aur / Gold exhibition at Craft in the Bay Cardiff. There is such a fantastic line up of Makers including Walter Keeler. Visiting Walter’s studio when I was 16 was a formative experience, so I am delighted to show alongside  such a master

gold3

craftsman. http://www.makersguildinwales.org.uk/

When: – 18.01.2014 – 16.03.2014

Craft in the Bay will be putting the spotlight on the Gold Award Winners in the Visual Art Exhibition which is held annually at The National Eisteddfod of Wales. The most recent ten winners will be showing a new body of work at Craft in the Bay and will include: Peter Bodenham/Lowri Davies/Natalia Dias/Anne Gibbs/Carol Gwizdak/Suzie Horan/Walter Keeler/Pamela Rawnsley/Mari Thomas and Theresa Nguyen.

At the same time. the Wales Millennium Centre (WMC) in Cardiff will be showing the work of Gold Award Winners in the Fine Art Exhibition. Both exhibitions are supported by the Art Council of Wales. A catalogue of all the work will be available.

Bydd Crefft yn y Bae yn rhoi’r golau ar Enillwyr Gwobr Aur yn yr Arddangosfa Celf Weledol sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Bydd y deg enillwr diweddaraf yn dangos corff newydd o’u gwaith yng Nghrefft yn y Bae a bydd yn cynnwys:

Peter Bodenham/Lowri Davies/Natalia Dias/Anne Gibbs/Carol Gwizdak/Suzie Horan/Walter Keeler/Pamela Rawnsley/Mari Thomas and Theresa Nguyen.

Ar yr un pryd bydd y Ganolfan Mileniwm Cymru (GMC) yng Nghaerdydd yn dangos gwaith Enillwyr Gwobr Aur Celf Gain. Mae Cyngor Celf Cymru yn cefnogi’r ddwy arddangosfa.

Bydd catalog o’r holl waith ar gael.